Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Μπράβο!..


Δημοσιεύθηκε στα blogs 20/ Αυγούστου/ 2012


Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα,
αξίζουν πολλά μπράβο στους πολιτικούς μας:
κατάφεραν να ρίξουν στο ναδίρ την οικονομία,
να ανεβάσουν στο ζενίθ την ανεργία,
να ρίξουν στο ναδίρ το εθνικό μας libido
και να ανεβάσουν σε πρωτόγνωρο ζενίθ
την εγχώρια και εισαγόμενη πορνεία!..


Από το νέο μου βιβλίο με τίτλο:
"Εμείς οι Έλληνες, ο Έρωτας & το SEX"